13 / 09

Verdi – "Otello"

Bolshoi theatre of Russia
7 p.m.

Verdi – "Otello" State Symphonу Capella of Russia Conductor – Valery Polyansky Sergey Drobyshevsky (tenor) Yelena Yevseyeva (soprano) Marat Mukhametzyanov (baritone) Maxim Sazhin (tenor) Lyudmila Kuznetsova (mezzo-soprano) Oleg Polshkov (tenor) Alexander Markeyev (bass) Ruslan Rozyev (bass) PROGRAM: Verdi Opera "Otello"