photo
alto

Abisova
Natalia

Glyhovchenko
Elena

Golovataya
Tat'yana

Donika
Oksana

Zheranzhe
Tat'yana

Заслуженная артистка России

Zhidchenko
Elena

Kalinina
Lubov

Sibgatulina
Ramilya

Honored worker of culture of the Russian Federation

Usacheva
Yana

Fedorova
Ekaterina

photo
tenori

Viktorov
Andrej

Goncharov
Svyatoslav

Efimov
Maksim

Kalinin
Maxim

Kobozev
Alexander

Petrashko
Vladimir

Suhanov
Aleksej

Shendalev
Dmitriy

photo
Bassi

Gagarin
Yurii

El'kin
Vladimir

Lyitasov
Aleksej

Nikolaev
Vasilii

Shanin
Alexander

Shishov
Alexander

photo
Chourmaster

Lapuzo
Olga

Chourmaster
Honoured artist of Russia

Veprincev
Sergey

Chourmaster
Honored artist of the Russian Federation

Hvatov
Alexander

Chourmaster

Kamenskaya
Inna

Chourmaster

photo
Creative staff

Sharova
Tatyana

Концертмейстер по вокалу
Заслуженная артистка России